Wist u dat

 • Ellen Schouten is ademspecialist. Zij heeft hiervoor samen met een collega het ademtrainingsprogramma 'Ademspecialist' ontwikkeld, gericht op de behandeling van Apneu, COPD/Astma en (chronische) hyperventilatie. Deze methode is gericht op het herstellen van het ontregelde zenuwstelsel en adempatroon en zorgt er onder meer voor dat mensen met apneu zonder hulpmiddel kunnen gaan slapen.
 • Imke Bongaerts is gespecialiseerd in OMFT problematiek, waardoor zij kinderen, jongeren en volwassenen met afwijkend mondgedrag een gepaste behandeling kan bieden.
 • Logopedische praktijk Ellen Schouten deelnemer is van ParkinsonNet in de regio Weert en MS Zorg Nederland.
 • U ook kunt revalideren buiten een instelling. Logopedische Praktijk Ellen Schouten is aangesloten bij een samenwerkingsverband (www.mdsweert-topzorgnederweert.nl) met meerdere disciplines. Zij werken intensief samen om voor uw complexere problematiek kwalitatief de juiste zorg te kunnen bieden en doen dit in uw directe omgeving of aan huis
 • Logopedische praktijk Ellen Schouten is gespecialiseerd in volwassenen met neurologische spraak- taalstoornissen en slikproblemen, ademhaling maar ook in kinderlogopedie.
 • Ellen Schouten is ademspecialist. Zij richt zich hierbij op de behandeling van apneu, COPD/Astma en (chronische) hyperventilatie.
 • U vrijblijvend en kosteloos een afspraak met ons kunt maken om te bespreken wat wij als logopedist voor u kunnen betekenen en om te bepalen of u met ons verder wil.

 

Logopedische praktijk Ellen Schouten haar kwaliteit waarborgt

 • Accreditatie vindt binnen de logopedie plaats op basis van na- en bijscholing. In het totaal moeten er 160 punten worden behaald in vijf jaar om als geregistreerd logopedist in het Kwaliteitsregister Paramedici te worden vermeld.
 • Logopedische praktijk Ellen Schouten aangesloten is bij de NVLF. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief. Zij stelt zich onder meer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema's als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.
 • Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Ellen Schouten, zie de gegevens hiervoor op het Contact Formulier

 

Logopedische praktijk Ellen Schouten kan ook veel voor u betekenen op het gebied van preventie:

 • Vooral voor mensen met een beroep waarbij het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn veel problemen geven zoals keelpijn, stemverlies of oververmoeidheid. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen.

 • Daarnaast kunt u als ouder voor uw peuter/kleuter gericht tips, training en begeleiding krijgen in het positief beïnvloeden van de spraak (zoals beginnend stotteren, articulatieproblemen) en afwijkende mondgewoontes (zoals duimen en speen zuigen) en problemen die zich voordoen tijdens het eten en drinken. Bij deze problemen kan het heel positief werken als u al in een vroeg stadium weet op welke manier u er het beste mee kunt omgaan.

 • Logopedische praktijk Ellen Schouten heeft een klachtenregeling. Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende logopediste of met de praktijkhouder, t.w. Ellen Schouten. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een brochure opgesteld over de klachtenregeling. Kijk voor meer informatie op de website: www.nvlf.nl