Wat doen wij

Als logopedist houden wij ons bezig met de communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal is onderdeel van ons werk. Als logopedist onderzoeken en behandelen wij cliënten van alle leeftijden waarbij er problemen kunnen ontstaan in de volgende deelgebieden:

 

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt. Als je problemen hebt met je stem heeft dit dus direct invloed op je dagelijkse communicatie
We spreken in zinnen die bestaan uit letters, lettergrepen en woorden. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis en wordt men minder verstaanbaar.
Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Als je de taal (nog) niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren, omdat je of onvoldoende wordt begrepen of anderen onvoldoende kunt begrijpen. Hierdoor kun je geïsoleerd raken.
Logopedisten behandelen problemen die met eten- en drinken te maken hebben. Zowel bij kinderen als ook bij volwassenen kunnen er problemen met het slikken en/of kauwen voorkomen. Er kunnen verschillende oorzaken voor zijn: neurologische afwijkingen, oncologische aandoeningen of doordat er bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding heeft plaatsgevonden. De logopedist probeert deze mondfuncties te optimaliseren en/of kan gerichte adviezen geven om deze slikproblemen te verminderen.
Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar; als je een gesprek voert met iemand en reageert op wat de ander zegt en hoe dat gesproken geluid door jou wordt waargenomen. Hoe je hoort beïnvloedt je reactie; als je iets niet helemaal verstaan hebt dan vraag je om te herhalen. De logopedist houdt zich bezig met de communicatie en kijkt daarom ook naar het gehoor.

Ademen doen we vanzelf en wanneer we gaan slapen gaat deze ademhaling gewoon door. Door een periode van stress/hectiek of vanwege een ziekte kan onze ademhaling echter ernstig ontregeld raken.

Als de ademhaling tijdens rust verstoort is, dan zal dit tijdens het bewegen alleen maar erger worden. Dit merken we doordat we buiten adem raken, moe of duizelig worden en allerlei fysieke klachten krijgen. We kunnen hierdoor ook de beheersing over onze stem/spraak verliezen. Het is typerend voor onze tijd dat we hulp nodig hebben om deze natuurlijke ademhaling die bij de geboorte aanwezig was, opnieuw aan te leren. Op onze website www.ademspecialist.nl komt u meer te weten over het ontstaan en behandeling van dit soort klachten die optreden zoals o.a. bij COPD, Apneu en Chronische HyperVentilatie

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders en om te kunnen verwijzen naar zaken in en buiten de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren

 

Als logopedist geven wij scholing en preventie op bovenstaande deelgebieden. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan het vak en de bijbehorende logopedische problemen. Neem gerust contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Bovenstaande signaleringslijst kan u helpen te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. Ook kunt u onderstaand filmpje "Dankzij de logopedist" bekijken om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de logopedist.