Samenwerking met MDS Weert en Topzorg Nederweert:

 

Voor wie is MDS Weert/Topzorg Nederweert

MDS Weert/Topzorg Nederweert biedt afgestemde zorg aan cliënten met allerlei aandoeningen zoals: beroerte, MS, Parkinson, Huntington, dementie, COPD (en andere longaandoeningen) in de praktijk en/of thuissituatie. Oorspronkelijk was MDS Weert opgericht voor cliënten met een neurologische aandoening om de kwaliteit van leven en de mate van zelfstandigheid bij hen te vergroten. Deze cliënten zijn niet meer aangewezen op een revalidatiecentrum of verpleeghuis, maar kunnen nu samen met de betrokken therapeuten binnen hun thuissituatie revalideren. Inmiddels hebben de leden van MDS Weert gemerkt dat ook andere doelgroepen in aanmerking komen voor een dergelijke multidisciplinaire aanpak; eigenlijk alle cliënten die een hulpvraag/stoornis hebben waarbij 2 of meerdere paramedische disciplines ingeschakeld kunnen worden, kunnen gebruik maken van MDS Weert. Het samenwerkingsverband bestaat uit 4 kerndisciplines die volledig op elkaar zijn ingesteld/afgestemd maar ook andere medische/paramedische disciplines worden indien nodig intensief bij de behandeling/begeleiding betrokken. De kracht van MDS Weert zit in de manier van communiceren, namelijk door gebruik te maken van de korte lijnen waarbij het direct contact opnemen en onderhouden en het volgen van alle betrokkenen vanzelfsprekend is Dit heeft tot gevolg dat je als hulpverlener een directe invloed hebt op het (eind)resultaat van de behandeling.

 

Waarom MDS Weert/Topzorg Nederweert

De volgende kernwoorden geven duidelijk weer welke meerwaarde MDS Weert voor u als cliënt kan hebben:

  • Samen betrokken
  • Persoonlijk zorgplan
  • Samen revalideren
  • Multidisciplinair
  • Samen sterk

 

Werkwijze en behandeling MDS Weert/Topzorg Nederweert

Als u het advies van uw huisarts of specialist krijgt om te revalideren kunt een afspraak maken bij één van de (of meerdere) therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist) van MDS Weert. Uw verwijzing en identiteitsgegevens neemt u de eerste keer mee. Er wordt dan een intake gesprek gehouden met de betrokken disciplines, waarin we de hulpvraag duidelijk willen krijgen. Er wordt op basis van de mogelijkheden en uw eigen wensen door de therapeuten van MDS Weert een zorgplan op maat opgesteld. Hierbij wordt ook gekeken of de inzet van een andere therapie meerwaarde biedt. Wanneer dit het geval is, wordt er in overleg met u contact opgenomen met uw huisarts of specialist om dit te bespreken. Naast het informele contact wat wekelijks plaatsvindt, hebben de 4 disciplines één keer per zes weken formeel overleg met elkaar om een gezamenlijk behandelplan met bijhorende behandeldoelen voor de cliënt op te stellen, te evalueren en bij te stellen. Om uw doelstellingen zo volledig en spoedig mogelijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er maatwerk geleverd wordt en alle therapieën elkaar aanvullen. Tijdens de behandeling/begeleiding ontvangt uw huisarts/specialist één verslag waarin iedere therapeut zijn/haar bevindingen noteert. Op deze manier wordt hij volledig betrokken bij de behandeling en op de hoogte gesteld van het behandelplan.

 

Samenwerking met huisartsen, specialisten, praktijkondersteuners en apothekers:

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden, kan het nodig zijn contact op te nemen met een van uw artsen of andere betrokkenen. Wanneer u terug op controle moet bij uw huisarts, specialist, praktijkondersteuner of apotheker, kunnen wij zorgen voor een beschrijving van de logopedische behandeling. Uw hulpverlener is dan op de hoogte van de vorderingen die u bij de logopedische behandeling heeft geboekt. Het kan ook nodig zijn met een van de bovenstaande expertises contact op te nemen om een beter behandelplan voor u op te stellen. Er wordt vanzelfsprekend alleen contact opgenomen met derden als u hiermee akkoord gaat.

 

Samenwerking met basisscholen / Consultatiebureau:

Als u kind wekelijks bij ons in de praktijk komt voor logopedie, dan willen wij graag dat het werken aan de doelen ook buiten de therapie verder loopt, zodat uw kind optimaal profiteert van de gegeven behandeling. Dit doen wij door u als ouder/begeleider intensief te betrekken bij de behandeling. De geleerde vaardigheden worden op deze manier ook buiten de logopedie getraind.

Daarnaast nemen wij als praktijk regelmatig contact op met de leerkracht van uw kind, om samen met hem/haar te bespreken welke doelstellingen prioriteit hebben en om af te stemmen wie waaraan gaat werken. Door dit met elkaar te bespreken, kunnen we er samen met school voor zorgen dat uw kind vooruitgang boekt. Het contact opnemen met school gebeurt uiteraard alleen, als u als ouder/verzorger ons hiervoor toestemming geeft.

Wanneer uw kind door de logopedist van het consultatiebureau (CB) verwezen is, zal ook het CB op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. Hierdoor wordt uw kind niet onnodig opgeroepen voor herhalingsonderzoeken.

 

Samenwerking met tandartsen / orthodontisten:

Als een tandarts of orthodontist u of uw kind doorverwijst in verband met afwijkend mondgedrag wordt er, samen met de tandarts of orthodontist, gekeken naar een mogelijk behandelplan. Vaak kunnen deze trajecten parallel aan elkaar lopen. Om de therapie zo effectief mogelijk te maken is er regelmatig contact tussen uw tandarts en de logopedist.